Epler og poteter - kortreist mat

Det er høst, og tid til å høste noe av det som har vokst i grønnsakshagen vår! Vi har høstet poteter og plukket epler.

I Rammeplanen for barnehagen står det at barnehagen skal få oppleve et miljø som støtter opp om utforsking og læring.

Prosessen fra å sette poteter om våren og høste potetene gir barna mulighet til direkte opplevelser, en spennende læringsprosess. Det er så mye å undre seg over i denne prosessen. Hvordan kan en potet bli til flere poteter? Hvorfor er det forskjellig størrelse på potetene? Hvorfor er det forskjellig farge på potetene? Hva kan vi lage av potetene? Gjennom tema får barna brukt sin nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær som utgangspunkt for sin læreprosess. Gjennom arbeidet med å så, høste, bearbeide og lage til måltid av potetene får barna undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna får brukt alle sine sanser i denne læringsprosessen.

 

Epler kan bli til deilig eplesaft og eplekake. Hver høst plukker vi epler hos naboen og lager deilig eplesaft, eplemos og eplekake.