Informasjon i forbindelse med stenging av barnehagene.

Kontaktperson i perioden barnehagen er stengt i henhold til myndighetenes anbefalinger er Linn Ryan-Carlsen. Telefon kontor: 47977586 Telefon privat: 47616971

Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...