Sykdom hos barnet

Når skal barnet mitt være hjemme?

Ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke. Selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal barnet holdes hjemme. Barnet skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god. Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet ikke har andre symptomer på luftveisinfeksjon, feber og ellers er friskt. Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form. 

Har barnet feber skal det ikke i barnehagen.

Ved omgangssyke gjelder 48-timers regelen. Det vil si at barnet skal være hjemme 48 timer etter siste sykdomssymptom. Det er svært viktig at dette overholdes slik at vi unngår videre smitte. Dette gjelder også selv om barnet kun har kastet opp en engang.

Er barnet syk er det viktig at dere ringer barnehagen før kl 09.00 og informerer om at barnet ikke kommer i barnehagen. Har barnet en smittsom sykdom er det fint om dere informerer om dette. Da kan vi ta forhåndsregler for å forhindre videre smitte.

Er barnet for sykt til å være ute eller være med på tur er også barnet for sykt til å være i barnehagen. Husk at barnehagehverdagen ikke er det samme som å være hjemme.

FOR GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN, LES MER PÅ HJEMMESIDENE TIL BÆRUM KOMMUNE OG FOLKEHELSEINSTITUTTET.