Vår visjon

Blommenholm barnehage skal være et godt sted der barna kan vokse og gro. Vår visjon er: «Trygghet og trivsel i gode omgivelser».

I barnehagen vår vil vi skape et fellesskap. Alle vi som holder til her, hører sammen. Vi etterstreber at vi skal akseptere og tolerere hverandre, være venner, ta hensyn til og ta vare på hverandre.