Vår visjon

Blommenholm barnehage skal være et godt sted der barna kan vokse og gro. Vår visjon er: «Trygghet og trivsel i gode omgivelser»

I barnehagen vår vil vi skape et fellesskap. Alle vi som holder til her, hører sammen. Vi etterstreber at vi skal ;akseptere og tolerere hverandre, være venner, ta hensyn til hver og ta vare på hverandre