Foreldrebetaling

Barnehageplass koster kr. 3 040 pr. mnd.

Matpenger kr. 320 pr. mnd.

Vi serverer mat, både lunsj og 3- mat i barnehagen alle dager utenom onsdag. Onsdager har barna med seg matpakke til lunsj og 3- mat.

 

Se mer info om redusert betaling, søskenmoderasjon og gratis kjernetid på Bærum kommune sine sider. 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/informasjon-til-foreldre/