Foreldrebetaling

Barnehageplass koster kr. 3 040 pr. mnd.

Matpenger kr. 400 pr. mnd.

Vi serverer mat, både lunsj og 3- mat i barnehagen alle dager utenom onsdag. Onsdager har barna med seg matpakke til lunsj og 3- mat.

Se mer info om redusert betaling, søskenmoderasjon og gratis kjernetid på Bærum kommune sine sider. 

Blommenholm barnehage er en andelsbarnehage som eies og drives av foreldrene. Ved barnehageoppstart går foreldrene inn med en andel på kr 5000 pr barn. Andelen betales tilbake når andelshavers barn slutter i barnehagen.